ΜΙΧΑΛΗΣ & ΜΑΝΩΛΗΣ ΖΗΜΑΡΗΣ

Κωνσταντινουπόλεως 5
13232 ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ
Τηλ-Φαξ.
210-5065780
Κιν.  6932-964405

E-Mail: info@zimaris.gr